Saltoki

Igualada

Web: www.saltoki.com
Consum anual: 577.695,11 kWh

Generació fotovoltaica

370.302,96 kWh

75% del consum

Autoconsum efectiu

296.241,6 kWh

80% del consum

Excedents

74,060,4 kWh

20% del consum

Reducció de la despesa

20%

Amortització del sistema

4 anys

Subministrament de materials per aprofessionals. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a dissabte de 7:00h a 19:30h. Elements de consum: iluminació,maquinaria de moviment de materials(logistica), equipament d’oficina,climatització, maquinaria elèctrica.

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd’origen elèctrics buscant màximrendiment i rendibilitat de la inversió. Naude nova construcció.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica amb estructuraorientada a sud, inclinació 15º a la cobertade l’edifici. Recerca de la reducció de lesemissions de CO2 i reducció de la despesaal màxim.

PROJECTE

Potència pic: 244.460 kWp.
Potència nominal: 245.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Venda d’excedents.

Repte i instal·lació

Disseny de planta i pla de treball a mida

Es planteja el repte de dissenyar una gran plantafotovoltaica per a una gran empresa, el primerrepte assolit és el dimensionat de la planta quanta potència necessària, seguidament disseny tècnici projecte de distribució en una coberta de6.857,62 m2, i finalment l’elaboració d’un plad’obra que permeti coordinar els treballs segonsobjectius de disseny i necessitats del client. L’obraes va executar en 3 setmanes per l’equip tècnic.

Camp solar

Panells monocristal·lins d’alt rendiment. Potènciaper panell de 340 W i eficiència 20%. Total de 719panells en el camp solar, sumant una potència de244,5 kWp. L’orientació totalment SUD potenciantd’aquesta manera el màxim rendiment i hores desol. Distribució per tota la coberta de 6.857,62 m2.

Inversió solar

Dos inversors de 185 + 60 kWn, amb MPPT 9/9 i 6/6permetent d’aquesta manera fer fins a 30 seccionsde string diferents, optimitzant així potència,control i seguretat al seccionar el camp solar.

Estructura

Estructura d’alumini a 15º i llastrada amb maons

Projectes relacionats

Empreses
Farmacia Simona Dodut
Agramunt

Empreses
Grup TransPal
Masquefa

Empreses
Consorci Sociosanitari
Igualada

Organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (…