Consorci Sociosanitari d’Igualada

Igualada

Web: www.cssi.cat
Consum anual: 468.067,16 kWh

Generació fotovoltaica

64.776 kWh

20% del consum

Autoconsum efectiu

35.526,6 kWh

100% del consum

Excedents

3.947,4 kWh

0% del consum

Reducció de la despesa

20%

Amortització del sistema

4 anys

El Consorci Sociosanitari d’Igualada és un organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Ofereix una atenció integral, social i sanitària, a la gent gran i a persones amb dependència per millorar la seva qualitat de vida i potenciar la seva autonomia. Ofereix serveis a les persones d’Igualada, la comarca de l’Anoia i la seva àrea d’influència. Perfil de consum: horari de dilluns a diumenge (24h) Elements de consum: aparells elèctrics per la vida diaria, en gran escala, informàtica, iluminació, climatització elèctrica, ascensor i altres elements de gran cosnum pel funcionament del centre.

OBJECTIU

Reducció de la despesa energètica del centre la qual ha patit un gran increment en cost i seguir sent un centre referent en el sector.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica de 108 panells solars combinant estructura coplanar d’alumini i inclinada autoportant de formigò. Recerca de la reducció de les emissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 43.200 kWp.
Potència nominal: 50.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

Repte i instal·lació

Màxima fiabilitat

Els treballs en l’edifici del CSSI s’han dut a terme amb materials de la màxima qualitat i fiabilitat per tal de garantir un subministrament energètic de qualitat i ininterromput durant les hores solars. Els treballs s’han portat a terme sense aturar en cap moment la vida normal en el centre ni entorpir l’activitat que s’hi realitza. Amb aquest projecte a Igualada, la ciutat continua avançant cap a les emissions 0.

Camp solar

Panells monocristal·lins de tecnologia PERC i HalfCell. Potència per panell de 400 W i eficiència 20’7%. Total de 108 panells en el camp solar, sumant una potència de 43,2 kWp. L’orientació és SUD i inclinació 15º.

Inversió solar

Inversor trifàsic de 50 kWn i tres 12 per poder dividir el camp solar en diferents sèries que permeten una major seguretat i rendiment.

Estructura

Estructura mixta d’alumini coplanar i inclinada de formigò.

Projectes relacionats

Empreses
Farmacia Simona Dodut
Agramunt

Empreses
Grup TransPal
Masquefa

Empreses
Consorci Sociosanitari
Igualada

Organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (…