Grup Transpal

Masquefa

Web: www.transpal.com
Consum anual: 97.266,60 kWh

Generació fotovoltaica

63.340 kWh

56% del consum

Autoconsum efectiu

47.436 kWh

75% del consum

Excedents

15.904 kWh

25%del consum

Reducció de la despesa

25%

Amortització del sistema

4,8 anys

Grup TransPal disposa tant dels mitjans tècnics com humans per al transport, classificació i gestió òptima de tot tipus de residus no especials, com Cartró, Plàstic, Fusta i Serradures, vidre i ampolles, Runes, Big Bags, Ferralla i metalls, banal, pet i preformes, subproducte alimentari, etc.

OBJECTIU

Reducció de la despesa energètica del centre la qual ha patit un gran increment en cost i seguir sent un centre referent en el sector.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica de 90 panells solars amb estructura coplanar d’alumini. Recerca de la reducció de les emissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 40.950 kWp.
Potència nominal: 40.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

Repte i instal·lació

Màxima fiabilitat

Els treballs en les instal.lacións del Grup TransPal s’han dut a terme amb materials de la màxima qualitat i fiabilitat per tal de garantir un subministrament energètic de qualitat i ininterromput durant les hores solars. Els treballs s’han portat a terme sense aturar en cap moment la vida normal en el centre ni entorpir l’activitat que s’hi realitza. Amb aquest projecte a Igualada, la ciutat continua avançant cap a les emissions 0

Camp solar

Panells monocristal·lins de tecnologia Longi Solar. Potència per panell de 455 W i eficiència 20’9%. Total de 90 panells en el camp solar, sumant una potència de 40,9 kWp. L’orientació és SUD i inclinació 15º.

Inversió solar

2 Inversors trifàsic de 20 kWn per poder dividir el camp solar en diferents sèries que permeten una major seguretat i rendiment.

Estructura

Estructura d’alumini coplanar.

Projectes relacionats

Empreses
Farmacia Simona Dodut
Agramunt

Empreses
Grup TransPal
Masquefa

Empreses
Consorci Sociosanitari
Igualada

Organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (…