Farmàcia Simona Dodut

Agramunt

Web: www.farmactiva.es
Consum anual: 25.000 kWh

Generació fotovoltaica

18.406 kWh

20% del consum

Autoconsum efectiu

13.434 kWh

73% del consum

Excedents

4.972 kWh

0% del consum

Reducció de la despesa

28,8%

Amortització del sistema

3,6 anys

El 1992 un grup de farmacèutics va decidir innovar al sector.
Des del primer dia el seu objectiu ha estat treballar per i per al farmacèutic, compartint-ne la visió i necessitats del dia a dia.

Després d’un creixement sostingut han arribat a cobrir les necessitats de més de 200 farmàcies, facilitant les compres al millor preu,
un programa de fidelització únic, una oferta formativa variada, un servei de comunicació i màrqueting especialitzat al canal farmàcia i sanitari.

OBJECTIU

Reducció de la despesa energètica del centre la qual ha patit un gran increment en cost i seguir sent un centre referent en el sector.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica de 30 panells solars amb estructura coplanar d’alumini. Recerca de la reducció de les emissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 12.150 kWp.
Potència nominal: 10.000 kWn.
Acumulació: NO
Excedents: Compensació simplificada.

Repte i instal·lació

Màxima fiabilitat

Els treballs en la Farmàcia Simona Dodut s’han dut a terme amb materials de la màxima qualitat i fiabilitat per tal de garantir un subministrament energètic de qualitat i ininterromput durant les hores solars. Els treballs s’han portat a terme sense aturar en cap moment la vida normal en el centre ni entorpir l’activitat que s’hi realitza. Amb aquest projecte a Igualada, la ciutat continua avançant cap a les emissions 0.

Camp solar

Panells monocristal·lins full black de tecnologia JINKO. Potència per panell de 405 W i eficiència 20’7%. Total de 30 panells en el camp solar, sumant una potència de 12,2 kWp. L’orientació és SUD i inclinació 20º.

Inversió solar

Inversor SUNNY TRIPOWER 10.0 / SMART ENERGY Potencia 10000 AC 10000 WDC 15 000 W Eficiencia 97,8% Fase Trifásico MPPT 2

Estructura

Estructura mi d’alumini coplanar.

Projectes relacionats

Empreses
Farmacia Simona Dodut
Agramunt

Empreses
Grup TransPal
Masquefa

Empreses
Consorci Sociosanitari
Igualada

Organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (…