Consell Comarcal de l’Anoia

Igualada

Web: www.anoia.cat
Consum anual: 92.400 kWh

Generació fotovoltaica

39.474 kWh

49% del consum

Autoconsum efectiu

35.526,6 kWh

90% del consum

Excedents

3.947,4 kWh

10% del consum

Reducció de la despesa

53%

Amortització del sistema

5,1 anys

Consell Comarcal de l’Anoia. Administració pública dels diferents municipis de la comarca de l’Anoia. Perfil de consum: horari intensiu dedilluns a divendres de 8:00h a 16:00h. Elements de consum: aparells de oficinaelèctrics, informàtica i servidors,iluminació i climatització elèctrica,ascensor i altres elements de petit consúm.

OBJECTIU

Neutralitzar els consums energèticsd’origen elèctrics durant les hores solarsmitjançant l’implantació d’energia solarfotovoltàica.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica a 3 diferentscobertes de l’edifici històric del consellcomarcal. Recerca de la reducció de lesemissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 26.980 kWp.
Potència nominal: 25.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

Repte i instal·lació

Màxima integració

Els treballs en l’edifici del Consell Comarcal s’handut a terme amb les màximes d’integracióarquitectònica del camp solar en la coberta,mirant de disminuir qualsevol impacte visualnegatiu i amb la cura de no causar cap mena dedesperfecte en un edifici ja centenari i patrimonide la ciutat d’Igualada.
Alhora es busca combinar inclinacions iorientacions lleugerament diferents sense tenircap pèrdua de rendiment.

Camp solar

Panells monocristal·lins de tecnologia PERC i HalfCell. Potència per panell de 380 W i eficiència20’3%. Total de 71 panells en el camp solar,sumant una potència de 27 kWp. L’orientació ésdoble SUD I dues inclinacions, 10º i 15º. S’obté aixíuna gran irradiació solar.

Inversió solar

Inversor trifàsic de 25 kWn i tres strings per apoder dividir el camp solar en 3 (les tres superficiesd’instal·lació utilitzades).

Estructura

Estructura mixta d’alumini coplanar i llastrada.

Projectes relacionats

Empreses
Farmacia Simona Dodut
Agramunt

Empreses
Grup TransPal
Masquefa

Empreses
Consorci Sociosanitari
Igualada

Organisme constituït per l’Ajuntament d’Igualada i el Consorci de Salut i Social de Catalunya (…