Projecte

GrupTransPal

La política del Grup TransPal és: un residu, una solució,  per aquest motiu, busquem la sortida més apropiada per a cada residu, reciclant més del 90% del volum total gestionat i valoritzant-lo adequadament als nostres clients.

Client

Grup TransPal

Grup TransPal disposa tant dels mitjans tècnics com humans per al transport, classificació i gestió òptima de tot tipus de residus no especials, com Cartró, Plàstic, Fusta i Serradures, vidre i ampolles, Runes, Big Bags, Ferralla i metalls, banal, pet i preformes, subproducte alimentari, etc.

Web: www.transpal.com
Localització: Masquefa
Consum anual: 97266,60 kWh kWh

OBJECTIU

Reducció de la despesa energètica del centre la qual ha patit un gran increment en cost i seguir sent un centre referent en el sector.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica de 90 panells solars amb estructura coplanar d'alumini. Recerca de la reducció de les emissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 40.950 kWp.
Potència nominal: 40.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Lorem fistrum

Màxima fiabilitat
Els treballs en les instal.lacións del Grup TransPal s'han dut a terme amb materials de la màxima qualitat i fiabilitat per tal de garantir un subministrament energètic de qualitat i ininterromput durant les hores solars. Els treballs s'han portat a terme sense aturar en cap moment la vida normal en el centre ni entorpir l'activitat que s'hi realitza.
Amb aquest projecte a Igualada, la ciutat continua avançant cap a les emissions 0.

CAMP SOLAR

Panells monocristal·lins de tecnologia Longi Solar. Potència per panell de 455 W i eficiència 20'9%. Total de 90 panells en el camp solar, sumant una potència de 40,9 kWp. L'orientació és SUD i inclinació 15º.

INVERSOR SOLAR

2 Inversors trifàsic de 20 kWn  per poder dividir el camp solar en diferents sèries que permeten una major seguretat i rendiment.

ESTRUCTURA

Estructura d'alumini coplanar.

RESULTATS

Generació fotovoltaica

63.340 kWh

(56 % del consum)

Autoconsum efectiu

75%

(47.436 kWh)

Excedents

25%

(15.904 kWh)

Reducció de la despesa

25%

Amortització del sistema

4.8 anys

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
29,14 tCO2
Kg de CO2
1336
arbres plantats