Projecte

Farmacia Simona Dodut

El 1992 un grup de farmacèutics va decidir innovar al sector.
Des del primer dia el seu objectiu ha estat treballar per i per al farmacèutic, compartint-ne la visió i necessitats del dia a dia.

Després d'un creixement sostingut han arribat a cobrir les necessitats de més de 200 farmàcies, facilitant les compres al millor preu, 
un programa de fidelització únic, una oferta formativa variada, un servei de comunicació i màrqueting especialitzat al canal farmàcia i sanitari.

Client

Farmacia Simona Dodut

La farmacia Simona Dodut esta a la localitat d'Agramunt a la provincia de Lleida Perfil de consum: horari de dilluns a diumenge (24h) Elements de consum: aparells elèctrics per la vida diaria, en gran escala, informàtica, iluminació, climatització elèctrica i altres elements de gran cosnum pel funcionament del centre.

Web: www.farmactiva.es
Localització: Agramunt
Consum anual: 25.000 kWh kWh

OBJECTIU

Reducció de la despesa energètica del centre la qual ha patit un gran increment en cost i seguir sent un centre referent en el sector.

SOLUCIÓ

Instal·lació fotovoltaica de 30 panells solars amb estructura coplanar d'alumini. Recerca de la reducció de les emissions de CO2 i reducció de la despesa.

PROJECTE

Potència pic: 12.150 kWp.
Potència nominal: 10.000 kWn.
Acumulació: NO.
Excedents: Compensació simplificada.

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Energia verda i energia positiva

Màxima fiabilitat
Els treballs en la Farmàcia Simona Dodut s'han dut a terme amb materials de la màxima qualitat i fiabilitat per tal de garantir un subministrament energètic de qualitat i ininterromput durant les hores solars. Els treballs s'han portat a terme sense aturar en cap moment la vida normal en el centre ni entorpir l'activitat que s'hi realitza.
Amb aquest projecte a Igualada, la ciutat continua avançant cap a les emissions 0.

CAMP SOLAR

Panells monocristal·lins full black de tecnologia JINKO. Potència per panell de 405 W i eficiència 20'7%. Total de 30 panells en el camp solar, sumant una potència de 12,2 kWp. L'orientació és SUD i inclinació 20º.

INVERSOR SOLAR

Inversor SUNNY TRIPOWER 10.0 / SMART ENERGY Potencia 10000 AC 10000 WDC 15 000 W Eficiencia 97,8% Fase Trifásico MPPT 2

ESTRUCTURA

Estructura mi d'alumini coplanar.

RESULTATS

Generació fotovoltaica

18.406 kWh

(20 % del consum)

Autoconsum efectiu

13.434 kWh

(73 % del consum)

Excedents

0%

4.972 kWh

Reducció de la despesa

28,8%

Amortització del sistema

3,6 anys

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
Kg de CO2
arbres plantats