INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES

MILLORA I MANTENIMENT

El manteniment preventiu és de vital importància per a un correcte  funcionament de les instal·lacions. Com és obvi, la instal·lació necessita unes atencions al llarg de la seva vida, sobretot, per assegurar-nos que tots els seus components funcionin perfectament. Amb això aconseguirem:

 

 • Allargarem la vida útil de tots els components de la instal·lació.
 • Augment del rendiment, el que permet gairebé tenir un augment de la producció que paga el cost del manteniment.
 • Que la superfície de les plaques estigui bruta pot afectar de manera sensible al funcionament del sistema i al seu rendiment, provocant pèrdues d’entre un 8% i un 15% o inclús més.
 • Rendiment més estable i continu.
 • Assessorament professional continuat, el que et permetrà tenir la tranquil·litat de que tot està en bones mans.
 • Informes de rendiment, generació, consum, desviacions, pèrdues…

TÍPUS DE BRUTICIA - PERDUES DE RENDIMENT (%)

TIPUS DE BRUTÍCIA

Panells nets0%
6 mesos sense neteja5%
12 mesos sense neteja8%
Fang / pol·lució extrema15%
Defecació ocells30%
Brutícia extrema (fang + ocells + pol·lució)40%

PÈRDUES DE RENDIMENT

QUINS ELEMENTS PRINCIPALS
HEM DE REVISAR?

Panells fotovoltaics

Hem de revisar que no hi hagi trencaments, que estiguin nets i que es conservin gairebé com el primer dia. Depenent de la zona on estiguin situats caldrà revisar-los amb més o menys freqüència, segons les condicions climatològiques de la zona. És recomanable, com a mínim, netejar les plaques i controlar-ne la temperatura almenys dues vegades l’any.

Inversors

Et recordem que es tracta de l’equip de mida reduïda que deixa l’energia elèctrica generada pels panells fotovoltaics a punt per ser utilitzada al teu habitatge (convertint el corrent continu en corrent altern). Per a un bon manteniment cal mirar que funcioni correctament, que el cablejat estigui en bones condicions, etc. Dues vegades l’any es recomana revisar-lo, i comprovar que tot va bé.

Proteccions

És important, també un cop l’any, revisar el seu estat, mesures de intensitat i tensió, valors de terra, cablejats i connectors, fusibles...

Suports

Cal revisar de manera visual que les estructures estan també en bon estat i que els factors de la climatologia no les han espatllat o danyat. Cal revisar possibles corrossions, deformacions o esquerdes, que els cargols estiguin ben collats per evitar que els panells es desprenguin, el segellament de les juntes, la fixació dels mòduls a l’estructura i a la coberta, la connexió a terra, etc.

QUÈ INCLOU EL NOSTRE SERVEI
DE MANTENIMENT?

INVERSORS

 • Allargarem la vida útil de tots els components de la instal·lació.
 • Augment del rendiment, el que permet gairebé tenir un augment de la producció que paga el cost del manteniment.
 • Que la superfície de les plaques estigui bruta pot afectar de manera sensible al funcionament del sistema i al seu rendiment, provocant pèrdues d’entre un 8% i un 15% o inclús més.
 • Rendiment més estable i continu.
 • Assessorament professional continuat, el que et permetrà tenir la tranquil·litat de que tot està en bones mans.
 • Informes de rendiment, generació, consum, desviacions, pèrdues…

Monitoratge de planta i revisió de bitàcora de planta

Comprovar el correcte funcionament del sistema de monitoratge i revisar el bitácora de la planta.

QUADRE DE CC I CA

 • Mesura d’intensitat i tensió.

 • Neteja i detecció d’humitats.

 • Aïllament, valors de presa de terra.

 • Ajustos de cables i terminals de CC i CA.

CANALITZACIONS

 • Detecció d’humitats que afectin el cablejat.
 • Revisió de l’estat de les canalitzacions.

MÒDULS FOTOVOLTAICS

 • Revisar canvis de color o trencaments.
 • Mesura de la tensió i intensitat de sortida.
 • Detecció dipòsit d’excrements, ombres etc.
 • Revisió de la presió i estat del connexionat de caragols, cables i terminals.
 • Neteja de panells.

ESTRUCTURA

 • Revisió visual preventiva.

 • Revisió correctiva i apriete de fixacions de estructura a mòduls i de estructura a coberta.

 • Detecció i eliminació d’òxid.

 • Revsiço de terres.

Seguiment de la instal·lació (eficiència, producció i aprofitament): Nosaltres ens preocupem de que la teva instal·lació funcioni correctament i és per això que en fem el seguiment, controlant quines són les franges de major producció i aportant els consells necessaris per al seu aprofitament.

Informe tècnic de visita: Després de cada servei de manteniment obtindràs un informe on es detallarà l’estat de la teva instal·lació fotovoltaica.

Recomanacions per seguir aprofitant al màxim la teva instal·lació: Durant tota la vida útil de la teva instal·lació i és per això que et seguirem aportant les recomanacions necessàries perquè en puguis gaudir d’una manera senzilla i sense preocupacions.

SAT: Assistència tècnica en cas d’avaria prioritaria

TARIFES DE MANTENIMENT
RESIDENCIAL

Bàsic

Comprovacions i revisió dels inversors.

Monitoratge i revisió de la planta.

Revisió i ajustos de quadre de CC i CA.

Revisió de canalitzacions.

Inspecció de mòduls fotovoltaics.

Revisió de l’estructura.

Seguiment de la instal·lació.

Informe tècnic de la visita.

Recomanacions d’aprofitament.

SAT: Assistència d’avaria prioritària.

100€/any

Estàndard

Comprovacions i revisió dels inversors

Monitoratge i revisió de la planta.

Revisió i ajustos de quadre de CC i CA.

Revisió de canalitzacions.

Inspecció de mòduls fotovoltaics.

Revisió de l’estructura.

Seguiment de la instal·lació.

Informe tècnic de la visita.

Recomanacions d’aprofitament.

SAT: Assistència d’avaria prioritària.

des de 200€/any

Bio-Prèmium

Comprovacions i revisió dels inversors.

Monitoratge i revisió de la planta.

Revisió i ajustos de quadre de CC i CA.

Revisió de canalitzacions.

Inspecció de mòduls fotovoltaics.

Revisió de l’estructura.

Seguiment de la instal·lació.

Informe tècnic de la visita.

Recomanacions d’aprofitament.

SAT: Assistència d’avaria prioritària.

des de 250€/any

* Inclou desplaçament 30 km des de la delegación de Biorenovables.

* Cost de desplaçament a partir de 30 km 0,80 €/km

CONSULTA LES TARIFES DE MANTENIMENT PER A EMPRESES

Enviar

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS

Beneficia’t del nostre servei de manteniment

Descobreix què inclouen les nostres tarifes.

AJUTS I SUBVENCIONS

Informa’t dels ajuts i subvencions per energia solar fotovoltaica