Projecte

Gràfiques vilanova

Client

Web: website
Localització: location
Consum anual: annual_consumption kWh

OBJECTIU

Lorem fistrum

SOLUCIÓ

Lorem fistrum

PROJECTE

Lorem fistrum

REPTE I INSTAL·LACIÓ

Lorem fistrum

Lorem fistrum

CAMP SOLAR

Lorem fistrum

INVERSOR SOLAR

Lorem fistrum

ESTRUCTURA

Lorem fistrum

RESULTATS

Generació fotovoltaica

Autoconsum efectiu

Excedents

Reducció de la despesa

Amortització del sistema

REDUCCIÓ DE LES
EMISSIONS ANUALS
Kg de CO2
arbres plantats